Klik hier wanneer deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven
ZorgBulletin 25 januari 2018Algemeen en brede eerste lijn

Praktijkaccreditering update
43 Huisartspraktijken uit de regio gaan starten met praktijkaccreditering via NPA. De startbijeenkomst voor deze praktijken is op 15 februari. Praktijken die reeds geaccrediteerd zijn, ontvangen in februari hun verklaring van deelname. De voorbeelddocumenten van het ondersteuningsprogramma zullen naar verwachting eind volgende week beschikbaar worden.

Lees verder »
Spirometrie casus januari
Ook deze maand weer een spirometrie casus van Robin van der Putten, kaderarts Astma/COPD. Deze maand gaat hij in op het belang van een goede anamnese bij volumerespons.
Meer dan 10.000 medische dossiers veilig uitgewisseld via de Regioviewer
Van begin 2017 tot oktober 2017 zijn meer dan 10.000 unieke medische dossiers uitgewisseld via de Regioviewer in onze regio. In oktober waren er ruim 300 gebruikers. Komend jaar sluit ook het Franciscus Gasthuis en Vlietland aan, waardoor het aantal gebruikers nog flink zal stijgen. Benieuwd wat de Regioviewer voor u kan betekenen? Bekijk hier de video, of lees meer op onze website.
GGZ Lezing door Jim van Os - herhaling
Op 20 februari 2018 is de jaarlijkse GGZ lezing. Dit jaar wordt die gegeven voor Jim van Os, hoogleraar in de psychiatrie en medeauteur van het boek Goede GGZ. Bekijk hier de uitnodiging, of schrijf u in via deze link. Wilt u alvast een voorproefje? Bekijk dan het filmpje met Jim van Os dat is getoond tijdens de GGZ carrousel in 2015.DWO

Bemoeizorg in het Sociaal Kernteam Westland (SKT)
Bemoeizorg helpt mensen die hulp nodig hebben maar het niet willen, kunnen of durven te vragen. Komt u in aanraking met iemand die dringend hulp nodig heeft, maar dit mijdt? Meld deze patiënt dan aan bij het SKT. Een zorgregisseur van het SKT zal proberen contact te leggen met de cliënt, het vertrouwen te krijgen en een relatie op te bouwen.

Lees verder »
Herhaling: Enquête visitatie vakgroep Kindergeneeskunde - Reinier de Graaf
In verband met de visitatie van de vakgroep Kindergeneeskunde van het RdGG op 20 maart a.s. willen wij u verzoeken om de enquête over deze vakgroep in te vullen. Tijdens de visitatie zal de kwaliteit, de consultfunctie, de service en de klantgerichtheid van de vakgroep en afdeling Kindergeneeskunde centraal staan. Wij willen de huisartsen uit de regio verzoeken de enquête over deze vakgroep voor 5 februari a.s. in te vullen. Dit vraagt een paar minuten van uw kostbare tijd. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Herhaling: Komt u op 29 januari naar de opening van BCW?– Reinier de Graaf
Per 8 januari zijn de spreekuren van specialisten van Reinier fors uitgebreid in Behandel Centrum Westland. Dit werd mogelijk door een verbouwing op deze locatie. Wij nodigen u van harte uit om onder het genot van een hapje en een drankje ons mooie, uitgebreide behandelcentrum te komen bekijken op maandag 29 januari as.

Lees verder »NWN

Elektronisch overdragen via Artsportaal: verplicht vanaf 1 februari 2018 voor HAP NWN
Vanaf 1 februari 2018 is elektronisch overdragen van patiëntgebonden informatie naar de medewerkers van de huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord via het HAP NWN Artsportaal verplicht.

Lees verder »
Contactgegevens verslavingszorg
Heeft u te maken met patiënten met verslavingsproblemen? Dit overzicht van Antes, aanbieder van onder andere verslavingszorg in NWN, bevat d contactgegevens van de polikliniek in Vlaardingen, de crisisdienst en contactpersonen van de gemeente.
Samenstelling vakgroep Urologie: Jur Willemsen start een nieuw avontuur – Franciscus Gasthuis & Vlietland
Uroloog Jur Willemsen gaat per 1 juli ons ziekenhuis verlaten in verband met een nieuwe aanstelling bij ziekenhuis De Gelderse Vallei te Ede-Wageningen. Hij laat u graag het volgende weten:

Lees verder »
Verwijsroute ADHD bij kinderen niet meer mogelijk - Franciscus Gasthuis & Vlietland
De vakgroep Kindergeneeskunde vindt het spijtig te moeten meedelen dat het rechtstreeks insturen van kinderen voor de behandeling van ADHD per 1 januari 2018 niet meer mogelijk is. De gemeenten hebben geen contract met het ziekenhuis voor deze specifieke zorgvraag afgesloten. De verwijsroute voor kinderen met ADHD verloopt via de GGZ, waarbij de GGZ indien nodig doorverwijst naar de tweede lijn.
Pilot Organisatie Ketenzorg Immunotherapie Rijnmond (POKER-project) - Franciscus Gasthuis & Vlietland
In samenwerking met de Stichting BeterKeten, de ziekenhuizen in de regio Rijnmond en een aantal huisartsen is een project gestart om de werkwijze bij allergeen immunotherapie (AIT) regionaal te uniformeren. Aansluitend hierop wordt onderzocht of de doelmatigheid van de allergiezorg verbeterd kan worden door patiënten met AIT terug te verwijzen naar de eerste lijn. De komende periode wordt ingezet op de implementatie van het ketenzorgpad en de expertiseontwikkeling in de eerste lijn.

Lees verder »
Herhaling: Nieuw aanvraagformulier semenanalyse – Franciscus Gasthuis & Vlietland
De laboratoria werken met een nieuwe folder en aanvraagformulier semenanalyse. U vindt het formulier hier.
Bijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen met dementie
De Bovenkamer, inloopcentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Vlaardingen, organiseert in maart en april 4 avonden over (normale) vergeetachtigheid en dementie. De avonden zijn gericht op volwassen kinderen en kleinkinderen van mensen met dementie. Flyers voor uw praktijk zijn beschikbaar. Bekijk hier de uitnodiging.Deelnemende Organisaties

Het ZorgBulletin is een gezamenlijke uitgave van onderstaande deelnemers.
De samenstelling en verspreiding wordt verzorgd door ZEL.Hier kunt u aanmelden of afmelden voor het wekelijkse ZorgBulletin.


Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar: Secretariaat@zel.nl of bel naar 0174-210 440