Nieuwsbrief Paramedici - regio DWO-NWN - week 18

Openstelling praktijken paramedici

Gisteravond kwam dan eindelijk het verlossende woord van het RIVM en het ministerie van VWS dat paramedische zorg behoedzaam en stapsgewijs opgeschaald kan worden op basis van het aangepaste triage stappenplan.  
Het is van groot belang dat de behandeling van (ex)-corona patiënten en uitgestelde zorg voor reguliere patiënten weer opgeschaald kan worden. Nog langer uitstellen lijdt tot onherstelbaar functieverlies. Met behulp van het triage stappenplan kunnen paramedici de zorg die zij noodzakelijk achten op een veilige en verantwoorde manier verlenen.

Deel dit bericht: