ZorgBulletin 7 mei 2020

Update COVID-19 locaties Pieter van Foreest

Op enkele locaties van Pieter van Foreest zijn er bewoners positief getest op het coronavirus. Hieronder vindt u het huidige overzicht (d.d. 6-5-2020) van die locaties van Pieter van Foreest die in isolatie zijn geplaatst omdat er sprake is van besmetting met COVID-19 bij patiënten/bewoners:

  • De Kreek, 's-Gravenzande
  • De Opmaat, Monster
  • Veenhage, Nootdorp 
  • Lindenhof, Delft 
  • Stefanna, Delft
  • Triangel, De Lier

Daarnaast kan het zijn dat er afdelingen/locaties PREVENTIEF in isolatie worden geplaatst. Deze staan niet in bovengenoemd overzicht. 

Opname nieuwe cliënten/vragen
Opname van nieuwe patiënten is niet mogelijk op de afdeling/locatie die geheel of gedeeltelijk zijn geïsoleerd. Heeft u hierover een vraag of een andere vraag? Neemt u dan contact op met de afdeling zorgbemiddeling via telnr. 015-5155000.

Toelichting op overzicht locaties met besmetting COVID-19 bij bewoners/patiënten
In overleg met de betreffende (huis)arts en de eerste specialist ouderengeneeskunde van Pieter van Foreest zijn alle noodzakelijke maatregelen genomen. De bewoners zijn in quarantaine in het eigen appartement en uit voorzorg verblijven ook de andere bewoners van de betreffende afdeling/ locatie zolang het nodig is in afzondering. Op iedere locaties worden alle bewoners nauwkeurig in de gaten gehouden voor wat betreft mogelijke klachten en/of besmetting. Bij klachten wordt de betreffende cliënt (indien mogelijk) direct getest door de (huis)arts en de eerste contactpersoon wordt direct op de hoogte gebracht hiervan. Op het moment dat er een besmetting is op een locatie, wordt er aan de hand van strikte richtlijnen geïsoleerd en de daarbij behorende beschermende middelen ingezet. Het kan betekenen dat bij besmetting(en) niet alleen een afdeling, maar de hele locatie wordt geïsoleerd, dit is afhankelijk per situatie. We doen er met elkaar alles aan om verdere verspreiding te voorkomen en handelen hierin volgens de strikte richtlijnen en procedures van het RIVM en de eigen aanvullende richtlijnen. Alle medewerkers wordt gevraagd om heel goed op de eigen gezondheid te letten en bij eventuele klachten (zoals hoesten/niezen/luchtwegen), direct de benodigde actie te ondernemen (telefonisch informeren leidinggevende, volgens de richtlijnen testen, persoons beschermende middelen etc.) 

Informatie voor verwijzers is te vinden op de site.Deel dit bericht: