ZorgBulletin 7 mei 2020

De impact van corona op huisartsen in de regio

Een terugblik op de afgelopen weken met Vlaardingse huisarts Hatin Baran

Hatin Baran is huisarts in Vlaardingen bij Huisartsenpraktijk Copenhaege. Zij deelt haar ervaringen van de afgelopen periode. Hoe heeft zij deze ervaren? En wat voor impact heeft de crisis op haarzelf, haar collega’s en patiënten? Dit interview is, hoe kan ’t ook anders, via Video Whatsapp gehouden.Crisismanagement

“De eerste drie weken na het uitbreken van het coronavirus en de quarantaine was voor ons crisismanagement. We hebben, ook in de avonden en weekenden, onderling veel gebeld, gemaild en geappt. De reguliere zorg op de praktijk is tijdelijk stopgezet. We wisten natuurlijk nog niet echt wat er op ons af zou komen. We dachten toen dat het stilte voor de storm was”, aldus Hatin.

Meer structuur
“Op een gegeven moment kwam er op de praktijk meer structuur in de organisatie van onze zorg. De praktijkhouders konden hierdoor meer tijd besteden aan hun portefeuilles. Zo hebben we bijvoorbeeld gewerkt aan een protocol over behandelwensen bij onze kwetsbare patiënten. Naast praktijkgebonden zaken heb je als huisarts natuurlijk je diensten op de coronapost. De eerste dienst op die locatie was best spannend. Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten. Het spreekuur op de coronapost was goed georganiseerd, dat gaf mij veel vertrouwen en zekerheid. Ik merk dat de saamhorigheid in deze crisis enorm groot is. Mooi om te zien! En complimenten voor iedereen die zich ingezet heeft voor snelle organisatie van de coronapost!”

Anders inrichten
“Na de eerste, best hectische periode, kreeg ik wat meer tijd, ook privé. Dat is heel fijn! Het jachtige leven van volle spreekuren en vergaderingen met reistijd vielen opeens weg. Ik ervaarde rust en periodes van reflectie. En kreeg daardoor meer ruimte om processen bewuster en anders in te richten. Noodgedwongen door de maatregelen blijkt bijvoorbeeld beeldbellen voor een overleg, best efficiënt te zijn. Een e-consult, meekijkconsult of beeldbellen met patiënt zou in de toekomst een oplossing kunnen zijn voor onze drukke spreekuren.”

Knelpunten
Klinkt allemaal best positief, maar er zijn (of waren) vast ook knelpunten. Hatin: ”Ja, die zijn er zeker. Wat ik nu vooral zorgelijk vind is dat de reguliere zorg nog niet hervat kan worden. Ik hoor wel eens dat patiënten de huisarts niet willen belasten, of dat ze niet durven langs te komen uit angst een besmetting op te lopen in de praktijk. Goede triage is dan des te belangrijker.”

Hoe ziet de reguliere zorg er de komende tijd uit in je praktijk?
“Doordat veel zorg is uitgesteld, ontstaat er straks een stuwmeer aan zorg. Dat lossen we natuurlijk niet zomaar op. Dat moeten we met elkaar, regionaal afstemmen. Binnen de zorgketen heeft alles invloed op elkaar. De ROAZ spelen hierin een belangrijke rol. Wat ik zelf kan doen, pak ik op. Soms moet ik een patiënt insturen. Dat kan dan in overleg met de specialist en dat is eigenlijk nooit een probleem. Zo hou je bovendien contact met het ziekenhuis en heb je mogelijk ook grip op het aantal doorverwijzingen. Vandaag heb ik patiënten op het spreekuur gezien die een familielid met corona hebben (gehad). Wat een groot impact heeft dit afschuwelijke ziektebeeld. Ik vrees dat we in de komende periode veel patiënten met psychische klachten op ons spreekuur zullen krijgen.”

“In tijden van crisis is samenwerking en open communicatie heel belangrijk. Gelukkig doen wij het in onze regio goed.”

Waar zou je mee willen afsluiten?
Hatin: “Korte lijnen en open communicatie zijn in mijn optiek een basis voor goede samenwerking. In tijden van crisis zijn deze factoren des te belangrijker. Elkaar proactief benaderen om met elkaar af te stemmen over de juiste zorg leidt ook tot werkplezier. Gelukkig doen wij het in onze regio goed.”

Deel dit bericht: