ZorgBulletin 7 mei 2020

Herhaling: Aangepaste richtlijn doorverwijzing radiologie

  1. Voor alle doorverwijzingen Radiologie geldt altijd dat er een afspraak gemaakt moet worden.
  2. Bij vraagstelling fractuur of benauwdheidsklachten mag patiënt zelf de afspraak maken, hiervoor geldt dat wij binnen 24 uur de afspraak inplannen.
  3. Voor andere diagnostiek zonder spoedeisend karakter wordt een afspraak gemaakt wanneer hier tijd voor is.
  4. Echografie wordt momenteel op de buitenpoli’s ingepland. Alleen spoedechografie wordt in Delft uitgevoerd.
  5. Graag bij spoedindicatie en/of intercollegiaal overleg bellen met de dagcoördinator van de radiologie 015-260 39 33
  6. NB: COVID(verdachte) patiënten ontvangen wij alleen als dit medisch noodzakelijk is.
  7. Bij alle patiënten met (milde) verkoudheidsklachten/hoesten graag persoonlijke bescherming (mondkapje) dragen.
Indien dit niet mogelijk is dan kan patiënt bij binnenkomst in het ziekenhuis een mondkapje krijgen.