ZorgBulletin 7 mei 2020

Regionale netwerken voor revalidatie na COVID-19

Eerder las u in het ZorgBulletin al dat ZEL bezig was om de bestaande COPD netwerken te versterken en richtlijnen uit te werken. Inmiddels heeft ZEL gewerkt aan het opzetten van 20 COVID-19-revalidatie-netwerken in de regio vanuit het al bestaande regionale COPD-netwerk. Dit revalidatie-project is gebaseerd op het REACH project uit Amsterdam en de recente KNGF richtlijn over COVID-19 revalidatie. Elk netwerk bestaat uit een fysiotherapeut, een diëtist, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en geestelijk verzorger. De fysiotherapeut zal optreden als casemanager van het revalidatietraject. Hiervoor is gekozen omdat naar verwachting de hoogste concentratie patiënten bij de fysiotherapeut langs zal komen. Deze zal waar nodig de zorg van de andere discipline(s) inroepen. De huisarts of de specialist is de verwijzer; de fysiotherapeut zal na verwijzing met de huisarts contact op nemen over het te volgen traject voor de patiënt.  

Op dit moment worden de netwerken bijeengebracht. Hiervoor wordt ook op dinsdag 19 mei een webinar vanuit ZEL georganiseerd om de betrokken netwerken verder te informeren.

Multidisciplinaire netwerken
Het is duidelijk dat patiënten die het coronavirus hebben gehad een achteruitgang in hun conditie hebben. Dit geldt met name voor diegenen die opgenomen zijn geweest op een IC. Naast de fysieke beperking ervaren veel patiënten ook op het mentale en cognitieve vlak problemen. Om te zorgen dat deze categorie patiënten de noodzakelijke extra zorg kunnen krijgen, worden deze multidisciplinaire netwerken opgericht.

Voor meer achtergrondformatie over revalidatie na COVID-19 verwijzen wij u naar: 

  • www.npi.nl/reach met informatie over de REACH ‘Post intensive care Toolkit’ die ondersteuning biedt bij de paramedische behandeling van Covid-19 patiënten na ontslag uit het ziekenhuis.
  • Het KNGF-standpunt bij patiënten met COVID-19 met daarin aanbevelingen voor fysiotherapie bij patiënten na ontslag uit het ziekenhuis of patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt in de thuissituatie.
  • Het verslag van een internationale ad-hoc taskforce om een op deskundigen gebaseerde mening te ontwikkelen over vroege en korte termijn revalidatie behandeling (na acute ziekenhuisopname) bij COVID-19 overlevenden. 
  • flyer die vanaf 2 mei a.s. wordt meegegeven aan COVID-19 patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis (van Reinier de Graaf).


Deel dit bericht: