Zorgbulletin 20 januari 2022


Covid-19 afdeling Stefanna gaat afbouwen van capaciteit

De speciale corona afdeling voor coronapatiënten uit de regio op de vijfde etage van Stefanna wordt in capaciteit afgebouwd. Dit betekent dat er momenteel geen nieuwe opnames plaatsvinden, omdat hier op dit moment onvoldoende vraag naar is in de regio. Zodra het regionaal wel weer nodig blijkt te zijn, zijn we in staat om binnen 72 uur weer op te schalen en cliënten op te vangen. 
  
COVID-afdeling Stefanna afbouwen  capaciteit 
In oktober 2020 is Pieter van Foreest gestart met een speciale COVID-19 afdeling in Stefanna op de 5de etage voor coronapatiënten uit de regio. In maart 2021 is deze  gesloten. In november 2021 is Pieter van Foreest de speciale COVID-19 afdeling in Stefanna binnen 72 uur weer opgestart, omdat er een enorm stijgende vraag was in de regio. Deze vraag is inmiddels afgenomen en regionaal wordt de capaciteit teruggebracht passend bij de vraag.  

Verwijzing patiënten 
Huisartsen kunnen patiënten nog wel aanmelden bij onze zorgbemiddelaars. Samen gaan we op zoek naar een plek in de regio waar de patiënt terecht kan. Een juiste verwijzing is immers heel belangrijk, voor u als verwijzer, voor uw patiënt en voor de medewerkers. Pieter van Foreest heeft de verschillende mogelijkheden voor tijdelijk verblijf, thuiszorg en langdurig verblijf bij Pieter van Foreest in een overzicht weergegeven: Klik hier voor het overzicht. 
 
COVID-afdeling Stefanna 
De COVID-afdeling Stefanna is een geïsoleerde afdeling voor patiënten uit vooral de DWO regio met het coronavirus, die door een grote zorgvraag en/of andere omstandigheden niet zelfstandig in de thuisisolatie kunnen verblijven of niet naar huis kunnen na een intensieve ziekenhuisopname. Deze patiënten gaan weer naar huis als ze voldoende zijn hersteld. Ook palliatieve cliënten met Corona in de thuissituatie konden voor deze laatste fase in Stefanna op deze afdeling terecht.  

De COVID-19-afdeling binnen Stefanna is door Pieter van Foreest opgezet op verzoek en in samenspraak met het ROAZ (Regionaal Orgaan Acute Zorg) en GHOR Haaglanden (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) via het regionale Crisis Coördinatie Team dat verbinding houdt met alle zorgaanbieders in de regio en waar regionale afstemming plaatsvindt.