Zorgbulletin 27 januari 2022


Is uw werkplek juist ingericht?

Informatieveiligheid is van cruciaal belang in de zorg, bijvoorbeeld voor de veilige verwerking van patiëntgegevens. Daarom deelt het team digitalisering in een serie van artikelen tips en tricks met u over het stimuleren van informatieveilig gedrag, waarmee u direct in de praktijk aan de slag kunt. In ieder artikel uit de serie besteden we aandacht aan een ander onderwerp en in het artikel van deze week is dat de inrichting van uw werkplek. 

Door werkplekken goed in te richten voorkomt u dat kwaadwillende personen mogelijk toegang krijgen tot uw gevoelige informatie. Wilt u weten of u uw werkplekken goed heeft ingericht of wilt u weten hoe u uw werkplekken goed inricht? Wij geven u in dit artikel tips voor een optimale inrichting. 

Enkele tips voor de inrichting: 

  1. Log altijd uit of vergrendel uw pc (Windows-toets + L) als u uw werkplek verlaat.
    Berg vertrouwelijke informatie op in afgesloten kasten en laden. Laat nooit vertrouwelijke gegevens op uw bureau liggen als u niet zelf aanwezig bent
  2. Ga voor de online opslag eens na wie bij welke netwerkmappen kan. Het is zaak dat personen niet meer rechten hebben dan nodig is om hun werkzaamheden te verrichten. Dit is vaak niet goed genoeg afgebakend. 
  3. Gooi vertrouwelijke gegevens op papier na gebruik weg in een papierversnipperaar of afgesloten bak. 
  4. Wees terughoudend met het noemen van namen van patiënten in situaties waarin anderen u kunnen horen, zoals bij de balie, in de gang of aan de telefoon. 
  5. Laat geen externe geheugenmedia (bijvoorbeeld usb’s of externe harde schijf) onbeheerd achter. 
  6. Werkt u weleens thuis? Zorg er dan voor dat uw laptop voldoende is beveiligd en niet voor andere werkzaamheden wordt gebruikt. 
  7. Zorg ervoor dat uw collega’s niet zomaar met u mee kunnen kijken op uw beeldscherm. Houd hier met name rekening mee op het moment dat u patiëntgegevens verwerkt. 

Informatieveilig gedrag in de praktijk – de wegwijzer 

Merkt u dat uw collega’s niet altijd hun scherm vergrendelen bij het verlaten van de werkplek? Of speelt er een ander vraagstuk op het gebied van informatieveilig gedrag? Hebben de medewerkers van uw praktijk bijvoorbeeld moeite met het herkennen van phising mails of worden er wel eens privacygevoelige data via Whatsapp gedeeld? 

Bij dergelijke problemen is er meer nodig dan alleen bewustwording. Om het probleem structureel te verhelpen, is het van belang om in te zoomen op het gedrag en acties te kiezen die inspelen op dit gedrag. ICTU heeft een wegwijzer ontwikkeld, die u helpt om dergelijke vraagstukken op te lossen. In zes stappen wordt het probleem gedefinieerd, het gewenste gedrag bepaald en wordt er vastgesteld welke interventies ervoor kunnen zorgen dat het gewenste gedrag plaatsvindt en verankerd zal blijven. De wegwijzer is praktisch ingericht en toegespitst op informatieveilig gedrag in de gezondheidszorg. Daardoor is deze zeer goed toepasbaar in de eerste lijn! 

Voor meer informatie of vragen over uw werkplek en het gebruik van de wegwijzer kunt u contact opnemen met Team Digitalisering via ict@zel.nl.

Deel dit bericht: