ZorgBulletin 3 februari 2022


Hoe kunt u patiƫntgegevens op de juiste manier delen?

Informatieveiligheid is van cruciaal belang in de zorg, bijvoorbeeld voor de veilige verwerking van patiëntgegevens. Daarom deelt het team digitalisering in een serie van artikelen tips en tricks met u over het stimuleren van informatieveilig gedrag, waarmee u direct in de praktijk aan de slag kunt. In ieder artikel uit de serie besteden we aandacht aan een ander onderwerp en deze week is dat het delen van patiëntgegevens.

In de zorg is het veilig delen van informatie, zoals bijvoorbeeld patiëntgegevens van groot belang, aangezien het om privacy gevoelige informatie gaat. Daarom delen wij in dit artikel enkele tips met u over het veilig delen van patiëntgegevens: 
  1. Wees u bewust van welke informatie u deelt met andere partijen. Beperk u tot het noodzakelijke en relevante in het kader van de samenwerking.  
  2. Weet u dat de informatiebeveiliging van een organisatie niet op orde is? Verstuur dan géén patiëntgegevens aan deze organisatie.  
  3. Conform de WGBO is het toegestaan om informatie noodzakelijk voor de behandeling met rechtstreeks betrokken personen te delen. Laat patiënten van tevoren toestemming geven als u patiëntinformatie wilt delen met andere partijen. Registreer toestemming in het patiënt informatie systeem. 
  4. Adresseer vertrouwelijke informatie altijd aan een persoon en bijvoorbeeld niet aan een organisatie. 
  5. Informeer een nieuwe patiënt bij aanmelding over hoe er met zijn gegevens wordt omgegaan, met name over wie er inzage zal hebben in de gegevens. Bij dossieroverdracht naar een andere praktijk: Registreer de af- of aanmelding in het ION en geef het dossier niet mee aan de patiënt zelf, omdat het dan niet zeker is dat het dossier (geheel) aankomt bij de nieuwe zorgpraktijk. Wel kan de patiënt een afschrift van het dossier krijgen. 
  6. Een telefoonnummer van een patiënt mag gedeeld worden met een zorgverlener die een behandelrelatie met de patiënt heeft, mits de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven. 
  7. Het welzijn van de patiënt staat voorop. Dit betekent dat de vertrouwelijkheid van cliëntgegevens kan komen te vervallen in bijvoorbeeld een crisissituatie of vanuit 'de zorg van een goed hulpverlener'. 
Informatieveilig gedrag in de praktijk – de wegwijzer  
Heeft u het vermoeden dat patiëntgegevens niet altijd op de juiste manier worden gedeeld? Of speelt er een ander vraagstuk op het gebied van informatieveilig gedrag? Hebben de medewerkers van uw praktijk bijvoorbeeld moeite met het herkennen van phising mails, of worden er wel eens privacygevoelige data via Whatsapp gedeeld?  
Bij dergelijke problemen is er meer nodig dan alleen bewustwording. Om het probleem structureel te verhelpen, is het van belang om in te zoomen op het gedrag en acties te kiezen die inspelen op dit gedrag. ICTU heeft een wegwijzer ontwikkeld, die u helpt om dergelijke vraagstukken op te lossen. In zes stappen wordt het probleem gedefinieerd, het gewenste gedrag bepaald en wordt er vastgesteld welke interventies ervoor kunnen zorgen dat het gewenste gedrag plaatsvindt en verankerd zal blijven. De wegwijzer is praktisch ingericht en toegespitst op informatieveilig gedrag in de gezondheidszorg. Daardoor is deze zeer goed toepasbaar in de eerste lijn!  
 
Voor meer informatie of vragen over het veilig delen van patiëntgegevens en het gebruik van de wegwijzer kunt u contact opnemen met Team Digitalisering via ict@zel.nl
 
Benieuwd naar de andere artikelen uit deze serie? U vindt ze hieronder: Deel dit bericht: