ZorgBulletin 24 februari 2022


Multidisciplinair Team Ouderen en de verwijsroute in ZorgDomein

Vanaf februari 2022 is de pilot Multidisciplinair Team Ouderen (MTO) in de gemeente Delft van start gegaan voor een duur van 1,5 jaar. Het MTO is een nieuwe werkwijze om de thuissituatie van ouderen met complexe problematiek zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Huisartsen kunnen patiënten aanmelden voor het MTO waarna zij met een team van behandelaren (0e, 1e, 2e lijn) samenwerken om een zorgplan af te stemmen op de situatie van de patiënt. De huisarts blijft in dit traject de hoofdbehandelaar om de continuïteit van zorg te waarborgen.  
  
Wat biedt het MTO u als huisarts onder andere?  
  • Hulp bij de aanpak van zorg voor de kwetsbare oudere patiënt met multimorbiditeit.    
  • Praktische adviezen over bijvoorbeeld medicatiegebruik/polyfarmacie. 
  • Adviezen voor eventuele verdere diagnostiek of aanpak bij geriatrische problemen als vallen, duizeligheid, cognitieve problemen.    
ZorgDomein verwijsroute patiënt naar het Multidisciplinair Team Ouderen 
Als u uw patiënt via ZorgDomein wilt verwijzen naar het Multidisciplinair Team Ouderen kiest u hiervoor de volgende route: 
  1. Medisch specialistische zorg  
  2. Specialisme ouderengeneeskunde  
  3. Type MTO in de zoekbalk  


Meer informatie over het MTO vindt u in deze folder en in dit artikel.  Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over het MTO? Neem dan contact op met Tjalke Weiss, via: tweiss@zel.nl.

Deel dit bericht: