Zorgbulletin 16 augustus 2017 « Bekijk inhoudsopgave

Privacyrisico in begeleidingsplannen van wijkteams

Steeds vaker worden de begeleidingsplannen die wijkteams opstellen, gedeeld met huisartsen. Zo’n begeleidingsplan gaat echter niet altijd alleen over de patiënt, maar bevat vaak ook informatie over andere leden van het gezin. Hierin schuilt een risico voor de privacy, wanneer u een dergelijk plan opslaat in uw HIS. Het dossier van een patiënt zal hierdoor namelijk informatie bevatten over een andere patiënt. Vanuit de LHV en KNMG wordt daarom geadviseerd enkel informatie over de doelen en behandelaars in het dossier van de individuele patiënt te registreren.

Naar aanleiding van een vraag uit de regio heeft ZEL contact gelegd met de LHV, die vervolgens een jurist van de KNMG heeft geraadpleegd. De uitleg van de KNMG jurist mr. dr. Sjaak Nouwt is als volgt:

‘Het is om juridische en praktische redenen niet verstandig om die informatie over verschillende patiënten in één dossier op te slaan. De huisartsen dienen zich goed te realiseren dat patiënten recht hebben op inzage in en afschrift van hun eigen dossier. Dit betekent dat het kind (vanaf 12 jaar) inzage en afschrift mag vragen van diens eigen dossier, terwijl daar informatie over de ouders in staat. En dat ouders inzage en afschrift kunnen vragen van hun dossier, terwijl daar informatie over de andere ouder of het kind in staat. Van dit inzagerecht is uitgezonderd die informatie in het dossier die over andere personen gaat en waarvan kennisneming door de patiënt schade zou kunnen toebrengen aan de privacy van die anderen. Dit betekent dat bij een verzoek om inzage, de huisarts ervoor moet zorgen dat de patiënt geen inzage/afschrift krijgt in/van gegevens over een ander (gezinslid).’

 
ZEL zal in overleg gaan met gemeenten over de ontstane situatie.

Hier leest u meer over privacy in de samenwerking met het wijkteam.