ZorgBulletin 2 november 2023


Gezamenlijke ZonMw subsidie voor verbeteren hartfalenzorg regio Delft-Schiedam 

Met veel genoegen informeren wij u dat een gezamenlijke subsidieaanvraag van het Reinier de Graaf ziekenhuis, ZEL en het Franciscus Gasthuis & Vlieland voor het verbeteren van de hartfalenzorg in de regio Delft-Schiedam is gehonoreerd door ZonMw en de Hartstichting. Het project heeft als titel “Transmurale herkenning en behandeling van hartfalen in het eerste- en tweedelijns netwerk van de regio Delft-Schiedam".  

Het doel van de subsidie is onder andere om intensiever samen te werken om hartfalen sneller te herkennen en te behandelen. Daartoe zal de huidige regionale transmurale afspraak (RTA) hartfalen gezamenlijk worden geactualiseerd en zal worden getoetst of de afspraken voldoende worden nageleefd. Het project gebruikt uitkomstindicatoren (tevredenheid van patiënt en zorgverlener en ziekenhuisopnames) om het resultaat te meten en een kwaliteitscyclus (PDCA) om de zorgorganisatie te verbeteren. Betrokken zijn onder andere Marc van Wijk (huisarts, medisch directeur ZEL), Robin van der Putten (huisarts), Jan Aalberts (cardioloog Reinier de Graaf) en Anneke Hendrix (cardioloog Franciscus Gasthuis & Vlieland).  

Alvast twee gouden tips:  
  • prik altijd een NTproBNP (normaalwaarde <125 pg/ml) of BNP (normaalwaarde < 35 pg/ml) bij verdenking op hartfalen, voordat je de patiënt verwijst naar het ziekenhuis  
  • pak de huidige RTA erbij als je een patiënt hebt met (verdenking op) hartfalen.  
Nadere berichtgeving volgt.