ZorgBulletin 2 november 2023


GOAL studie: onderzoek naar proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen met cognitieve problematiek - Franciscus  

Franciscus is één van de zes ziekenhuizen waar de GOAL studie is gestart: een evaluatie over de inzet van proactieve zorgplanning (PZP). De GOAL studie richt zich op het effect van PZP op het aantal heropnames bij kwetsbare ouderen met cognitieve problematiek die klinisch zijn opgenomen. Onderdeel van de studie is ook het onderzoeken van de ervaring van de huisarts met PZP en of PZP een vervolg kan krijgen in de eerste lijn. Alle klinische afdelingen van Franciscus doen mee aan het onderzoek.  
 
Indien een patiënt in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek, wordt de huisarts of specialist ouderengeneeskunde hierover benaderd door een onderzoeksmedewerker. U wordt gevraagd online een korte vragenlijst in te vullen, dit duurt maximaal 5 minuten. Meer informatie over de GOAL studie leest u op de website van Franciscus.