Nieuwsbrief Paramedici regio DWO - NWN

Waar moet verder nog duidelijkheid over komen?

Dat we allen F2F contacten moeten vermijden is inmiddels wel duidelijk. Het is even wennen, maar velen hebben hier hun weg inmiddels in gevonden. Maar wat speelt er allemaal nog meer? 
 
Uitgestelde zorg 
De huidige situatie leidt tot zorgmijding. Niet alleen in de ziekenhuizen en bij huisartsen, maar ook bij paramedici. Als paramedicus kun je je hierop deels voorbereiden, maar de vraag is hoe lang kun je zorg nog uitstellen? 

Persoonlijke beschermingsmiddelen en testen 
Als je noodzakelijke zorg wilt leveren in deze tijd heb je ook als paramedicus ook PBM’s nodig. Deze zijn nu voor paramedici nog niet voor handen. Hiervoor wordt wel meer en meer gepleit en dit wordt op landelijk niveau aangekaart.  

Revalidatie na corona 
Bij patiënten die corona hebben gehad zal de paramedicus in het nazorgtraject een belangrijke rol spelen. Regionaal zijn we hier al mee bezig (zie verderop in deze nieuwsbrief). In dat kader moet ook helderheid komen over het aantal behandelingen dat vergoed wordt, het tarief en dergelijke. Hieraan wordt door de beroepsverenigingen (met name het KNGF) hard gewerkt.

Deel dit bericht: