Nieuwsbrief Paramedici regio DWO - NWN

Revalidatie na corona

Dinsdag komt de regionale werkgroep REACH voor het eerst bij elkaar. REACH staat voor REhabilitation After Critical illness and Hospital discharge. In het kader van uitbraak van het Coronavirus heeft het landelijk REACH-netwerk (versneld) hun ‘Post intensive care Toolkit’ ter beschikking gesteld. Deze kan paramedici en andere zorg-/hulpverleners ondersteunen in de behandeling van patiënten na de ziekenhuisfase. In onze werkgroep zitten naar de paramedici een huisarts en een Gz-psycholoog, en op afstand een geestelijk verzorger.  

Naast de revalidatie van IC-patiënten willen we ook onderzoeken of de nazorg kunnen meenemen voor patiënten die wel in het ziekenhuis maar niet op de IC hebben gelegen of mensen die thuis het coronavirus hebben uitgeziekt maar nog kampen met restklachten. We houden u uiteraard op de hoogte van het vervolg.

Deel dit bericht: