Zorgbulletin 20 januari 2022


Bereikbaarheid specialist voor huisarts

Om de samenwerking tussen huisarts en medisch specialist goed vorm te geven is onderlinge bereikbaarheid van groot belang. De spoedlijnen zijn afgelopen periode steeds drukker bezet en neigen voor sommige specialismen overbelast te raken. Om de directe bereikbaarheid te waarborgen, leest u hier de afspraken (en mogelijkheden) om onze poliklinieken en specialisten te bereiken.