Zorgbulletin 20 januari 2022


Samen beslissen om te komen tot passende zorg

In de regio zijn we al enige tijd aan de slag met Samen Beslissen. Wanneer Samen Beslissen wordt toegepast, zijn patiënten beter geïnformeerd en méér betrokken bij de gemaakte keus, waardoor zij méér therapietrouw zijn en méér tevreden over de gemaakte keuze.

“Bij Samen Beslissen zoeken mensen samen met een zorgverlener naar de behandeling of zorg die het beste bij hem of haar past. Wat het beste past hangt af van wat iemand belangrijk vindt. Samen Beslissen gebeurt in één of meer gesprekken. Daarin bespreken zorggebruiker en zorgverlener samen alle mogelijkheden en wat deze betekenen voor iemands leven.”

Deelnemende huisartsen en hun POH in de regio konden in 2021 kiezen voor de module Samen Beslissen waarmee zij deelnamen aan scholingen en de beschikking hadden over een toolbox. Naast de module ging in 2020 ook het project transmurale keuzehulpen van start. In het kader van dit project werden ook scholingen over Samen Beslissen georganiseerd

Positieve ervaringen tijdens de scholingen 
De scholing binnen de module en binnen het transmurale project keuzehulpen (waarbij Samen Beslissen wordt ondersteund door het gebruik van keuzehulpen) bestond uit een e-learning en een bijeenkomst waarin werd geoefend met een trainingsacteur. De reacties op deze training waren positief: “Ik vond de gesprekken leerzaam, zeker om te zien hoe anderen het aanpakken.” en “Het is een interessante scholing, leerzaam en je krijgt veel tools die je kunt gebruiken in de praktijk.” 

De meeste deelnemers hadden de training wel het allerliefst fysiek gevolgd maar dit was helaas door de aangescherpte coronamaatregelen niet altijd mogelijk. Een deelnemer prees de docenten: “Het enthousiasme van beide docenten was fijn en ik vond het knap dat zij een scholing van 2,5 uur online toch leuk konden houden.”  Verder gaf een deelnemer aan: “Ik had graag meer voorbeelden gezien van de juiste communicatie met de verschillende type patiënten.” 

Behouden van de medisch professionele rol bij Samen Beslissen  
Margreet Pool, trainingsacteur, viel het op dat de huisartsen goed oog hadden voor het behoud van de relatie met de patiënt. “De huisarts kan goed aansluiten bij de patiënt. Daarbij is het wat mij betreft wel belangrijk om de medisch professionele rol te behouden. Tijdens de scholingen zag ik dat de deelnemers vooral bij de bagatelliserende patiënt enige moeite hadden deze rol vast te houden. Mijn advies is om jezelf als professional serieus te nemen en ook deze groep patiënten te confronteren met de feiten waar nodig. Verder zag ik dat het voor deelnemers soms lastig was om te gaan met de kritische of eisende patiënt. Hoe geef ik grenzen aan, maar geef ik wel steun en advies?” ook daarvoor werden tijdens de training tips gegeven. Maaike Vermunt, trainer, voegt hieraan toe: “Bij Samen Beslissen is het vooral van belang om te kijken hoe je vanuit de verbinding in staat bent om ook je medische advies te geven. Hoe meer je de patiënt het gevoel geeft dat je hem/haar hoort, hoe meer ruimte er is om daarnaast je eigen visie neer te zetten.” 

Verbeteren eigen valkuilen in consultvoering  
Robin van der Putten volgde de scholing vanuit het transmurale project keuzehulpen. “De scholing was voor mij vooral een goede oefening om te trainen in lastige patiënt contacten. Het leerpunt was het kunnen kijken welke manier van communicatie wel en welke niet werkt. Vanuit het oogpunt van Samen Beslissen vind ik een keuzehulp uitermate geschikt om toe te passen voor goede informatie naar de patiënt, om daarna het gesprek veel meer toegespitst op de kern van de vraag te kunnen voeren.” 

De andere modules waar de huisartsen en POH in de regio voor konden kiezen waren laaggeletterdheid en eenvoudige communicatie. Lees hier meer over de module Laaggeletterdheid en hier over de module Eenvoudige communicatie.

Deel dit bericht: