Zorgbulletin 23 december 2021

Bereikbaarheid specialist voor huisarts in het Franciscus Gasthuis en Vlietland

Om de samenwerking tussen huisarts en specialist goed vorm te geven is onderlinge bereikbaarheid van groot belang. De spoedlijnen van onze vakgroepen zijn afgelopen periode steeds drukker bezet en neigen voor sommige specialismen overbelast te raken. Om de directe bereikbaarheid te waarborgen, attenderen wij u graag op de afspraken en mogelijkheden om onze poliklinieken en specialisten te bereiken.  

De dienstdoende specialisten zijn via het spoednummer rechtstreeks bereikbaar voor medisch-inhoudelijke vragen met een urgent karakter. Deze vragen, waarbij een directe beoordeling of advies nodig is, handelt de dienstdoende specialist vaak af tussen het reguliere werk door. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om vooraf af te wegen of deze vraag via deze lijn gesteld moet worden. Voor algemene of niet-urgente zaken kunt u de overleglijn of het digitaal meekijkconsult gebruiken. Zo kunnen we de dienstdoende specialist beter bereikbaar houden voor de spoedvragen. 

De actuele telefoonnummers voor spoed en overleg zijn per vakgroep onder de categorie ´organisaties´ vindbaar in de Franciscus Artsenwijzer. Meer informatie over de Artsenwijzer vindt u hier.Graag willen we u verzoeken om uw eigen contactgegevens in de Artsenwijzer te controleren en, indien nodig, te actualiseren. Uw contactgegevens kunt u bewerken onder het kopje ´instellingen´.