Zorgbulletin 23 december 2021

Handvaten voor opstarten spirometrie in huisartsenpraktijk

In eerdere golven van de corona-pandemie heeft de CASPIR-commissie adviezen gegeven over het al dan niet uitvoeren van spirometrie in de huisartsenpraktijk. Deze adviezen zijn echter snel achterhaald. Daarom kiest de commissie er vanaf nu voor om praktijken handvaten te bieden waarmee zij zelf een afweging kunnen maken of spirometrie door kan gaan of niet. Op basis van deze handvaten zal bij de huidige COVID-besmettingen en de druk op de zorg het belang van spirometrie in de huisartsenpraktijk hoogstwaarschijnlijk niet opwegen tegen het risico. 

Lees hier verder voor meer informatie.

Deel dit bericht: