ZorgBulletin 9 april 2020

Melding over wachttijd voor patiƫnten na verwijzing via Zorgdomein

Huisartsen kunnen nog steeds patiënten doorverwijzen naar het Reinier via ZorgDomein. In ZorgDomein ziet u dan de toegangstijd staan zoals die door de polikliniek van de betreffende afdeling is ingevuld, deze toegangstijd staat ook op het patiëntbericht.

Voor veel poliklinieken is het gezien de situatie rondom het Covid-19 virus niet mogelijk om een goede inschatting te maken van de toegangstijd voor een afspraak voor een eerste consult. Deze wachttijden worden nu dan ook niet bijgehouden in ZorgDomein.

ZorgDomein biedt de mogelijkheid om een algemeen bericht aan te zetten dat zichtbaar wordt voor patiënten wanneer zij hun verwijzing digitaal van de huisarts ontvangen. Vanaf maandag 6 april jl. staat in de ZorgDomein patiëntomgeving de volgende melding met een verwijzing naar een webpagina van het Reinier waar een uitgebreidere toelichting wordt gegeven.


Klik hier voor de informatie zoals die onder   staat.