ZorgBulletin 9 april 2020

Maatregelen corona – informatie voor verwijzers

De afdeling Transmurale Samenwerking van Franciscus Gasthuis & Vlietland stuurt verwijzers uit de regio’s Nieuwe Waterweg Noord en Rotterdam meerdere keren per week e-mails met voor hen relevante updates m.b.t. COVID-19. In de berichten leest u de actuele ontwikkelingen binnen het ziekenhuis, nieuwe maatregelen en adviezen voor verwijzers.

Aanmelden COVID-19 berichtgeving voor verwijzers
Bent u verwijzer in de regio en ontvangt u deze e-mails nog niet, mailt u dan naar transmuraal@franciscus.nl om u aan te melden (o.v.v. naam, praktijk en uw e-mailadres).

Op de website Verwijzers van Franciscus Gasthuis & Vlietland is de berichtgeving voor verwijzers terug te vinden.

Berichtgeving voor patiënten
Op de algemene website van Franciscus Gasthuis & Vlietland is alle actuele berichtgeving voor patiënten en bezoekers te vinden. Voor algemene informatie over het coronavirus (COVID-19) en landelijke maatregelen verwijzen wij naar de website van het RIVM.