ZorgBulletin 9 april 2020

Behalen van accreditatiepunten via uw EKC nog steeds mogelijk (onder voorwaarden)

Het NHG heeft besloten dat toetsgroepen (zoals FTO-/ DTO-, PatZ- en intervisiegroepen) voor huisartsen, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen hun accreditatiepunten kunnen (blijven) behalen, door hun bijeenkomsten bijvoorbeeld via beeldbellen te organiseren (nu persoonlijk in groepen bij elkaar te komen door de maatregelen niet mogelijk is).

De punten kunnen daarna online bijgeschreven worden in PE-online, het digitale registratiesysteem voor scholing, intervisie, supervisie en werkervaring. Voor het mogen bijschrijven van de punten en het houden van de (digitale) bijeenkomsten gelden uiteraard dezelfde voorwaarden als normaal, namelijk het opleveren van een jaarplan en een helder verslag (op de bekende formats van ZEL). Daarnaast een presentielijst (die onder de huidige omstandigheden uiteraard niet getekend kan worden) van de bijeenkomsten die de Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) van de betreffende groep normaliter aanlevert via PE-online (GAIA).

Op dit moment wordt door ZEL onderzocht of de intervisie voor de POH-S (die in de opstartfase zit) ook via beeldbellen kan worden geaccrediteerd.Deel dit bericht: