ZorgBulletin 9 april 2020

Stress in thuissituaties

Vanuit verschillende media wordt aandacht gevraagd voor mensen die in de huidige corona-crisis stress ervaren. Stress door financiële problemen, door relatieproblemen, doordat mensen thuis moeten blijven, soms in kleine woningen, doordat ouders taken van school moeten overnemen, door onzekerheid et cetera. Sociale wijkteams in de gemeenten in onze regio laten weten dat zij zoveel mogelijk contact onderhouden met kwetsbare gezinnen, die bij hen bekend zijn.  

Krijgt u signalen uit gezinnen waar de spanning stijgt en mogelijk een onveilige situatie ontstaat?
Het sociale wijkteam kan voor hen van betekenis zijn, door het voeren van gesprekken en gezamenlijk zoeken naar oplossingen. In het uiterste geval kan in deze periode voor opvang, onderwijs en begeleiding op school of kinderopvang gezorgd worden.

Krijgt u signalen van huiselijk geweld, werk dan volgens de meldcode.

Contactgegevens op een rij
Voor het gemak zetten we hier de links naar de sociale wijkteams en veilig thuis met hun contactgegevens voor u op een rij:

  • Westland, SKT, klik hier
  • Midden Delfland, Maatschappelijk team, klik hier
  • Delft, Delft Support, klik hier
  • Pijnacker-Nootdorp, kernteam, klik hier
  • Hoek van Holland, klik hier
  • Maassluis, Vraagraak, klik hier
  • Vlaardingen, Wijkteams, klik hier
  • Schiedam, WOT, klik hier
Of kijk op de site van ZEL

  • Veilig thuis Haaglanden, klik hier
  • Veilig thuis, klik hier

Doktersassistentes uit de regio's ontvangen op korte termijn een mail van ZEL met informatie over een e-learning die zij kunnen volgen over dit onderwerp.


Deel dit bericht: