ZorgBulletin 9 april 2020

Actueel overzicht geopende bloedafnamepunten

De werkwijze op de bloedprikpunten van Franciscus Gasthuis & Vlietland is aangepast, omdat de COVID-19 maatregelen extra personele bezetting vragen. Enkele prikpunten in de regio zijn daarom tijdelijk gesloten.

In de tabel onderaan deze pagina vindt u een actueel overzicht van de bloedafnamepunten waar patiënten terecht kunnen.  

Bescherming medewerker en patiënt bij prikpunt en thuisprikken
Wanneer de patiënt zich meldt bij het prikpunt, wordt deze getrieerd door een medewerker met mondmasker. Indien de patiënt luchtwegklachten heeft, krijgt deze een mondmasker. Afhankelijk van de overige symptomen van deze patiënt (wel/geen koorts) draagt de bloedafnamemedewerker naast een mondmasker ook een spatbril en schort.

Deze werkwijze en beschermingsmiddelen gelden ook voor thuisprikken. Patiënten worden aan de deur gevraagd of zij luchtwegklachten en/of koorts hebben.

Franciscus Gasthuis & Vlietland verzoekt verwijzers bij het aanvragen van thuisprikken in ZorgDomein aan te geven of een patiënt luchtwegklachten en/of koorts heeft.