ZorgBulletin 9 april 2020

Advies ten aanzien van niet reanimeren/geen IC-beleid bij patiƫnten met ernstig onderliggend lijden

In het kader van zinvolle medische zorg is het van belang tijdig te spreken met iedere patiënt en zijn of haar naasten over het beleid met betrekking tot reanimatie en IC-opname. Vorige week plaatsen wij daarover al een artikel in het ZorgBulletin. In aanvulling daarop brengen wij dit artikel onder uw aandacht, dat ingaat op patiënten met ernstig onderliggend lijden (bijvoorbeeld gemetastaseerde maligniteit, ernstige COPD of hartfalen). Om te zorgen dat zij goede zorg krijgen, ook in geval van acute verslechtering (nu bijvoorbeeld door infectie met het coronavirus), en om te voorkomen dat zij in afzondering moeten sterven, is het belangrijk dit beleid op korte termijn bij iedere patiënt vast te leggen.

Deel dit bericht: