ZorgBulletin 9 april 2020

Grotere beddencapaciteit in de regio’s DWO en NWN

Zowel in de ziekenhuizen als in de ouderenzorg-organisaties in onze regio is gewerkt aan de uitbreiding van de capaciteit. Bovendien hebben ‘bedden’ de labels COVID-19 positief of negatief gekregen, uiteraard om deze patiëntengroepen van elkaar te scheiden. Soms heeft dit geleid tot verplaatsen van patiënten, die al verbleven op één van de locaties.

In DWO worden patiënten met COVID-19, met een zorgvraag waaraan thuis niet kan worden voldaan en zonder indicatie voor het ziekenhuis, opgenomen in de Bieslandhof. In Delfshove zijn extra plekken gerealiseerd voor mensen zonder COVID-19. In het Westcord Hotel is een tijdelijke afdeling gerealiseerd voor patiënten die revalideerden op de afdeling van Pieter van Foreest in het Reinier de Graaf Ziekenhuis; hiermee is extra ruimte ontstaan binnen Reinier.

In NWN zijn plaatsen voor patiënten met COVID-19 gerealiseerd in Drieën-Huysen Noord, Zonnehuis, Marnix revalidatiecentrum en Zorghotel Aafje Maasstad. Daarnaast is er extra capaciteit voor patiënten zonder COVID-19 in Uitzicht (i.s.m. Frankeland) en DrieMaasStede.

De bezetting van deze plaatsen wordt strak gemonitord door de partners binnen het Bestuurlijk Overleg van het regionale project kwetsbare ouderen. Waar nodig vinden aanpassingen plaats.

Deel dit bericht: