ZorgBulletin 7 mei 2020

Goede voeding voor ouderen nu nog belangrijker

De Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD) heeft, samen met een twintigtal deskundigen op het gebied van voeding en beweging, 20 maart jl. een brandbrief gestuurd om aandacht te vragen voor het behoud van een goede voedingstoestand bij ouderen. De brief is gericht aan alle thuiszorgorganisaties, ouderenorganisaties, huisartsen, VWS en zorgverzekeraars.

Zij doen hiermee een dringend beroep op om het belang van de juiste en voldoende voeding bij ouderen hoog op de agenda te zetten. Juist in deze tijd van corona hebben zij al het moeilijk genoeg. Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn gesloten voor bezoek en onze kwetsbare ouderen moeten het doen met nog minder zorg en aandacht van familie, bekenden en buren.

Risico op ondervoeding
Niet alleen is het belangrijk onze kwetsbare ouderen te beschermen tegen COVID-19, maar ook tegen het risico van ondervoeding als gevolg van bijvoorbeeld vereenzaming door thuisisolatie of een (te) eenzijdig voedingspatroon. Ondervoeding is normaal al een fors probleem bij ouderen, maar door de thuisisolatie is de NVD bang dat dit risico nog verder wordt vergroot. En goede voeding is juist zo belangrijk voor een goede weerstand; bij ondervoeding neemt die juist af.

Lees hier de volledige brief van de NVD.

Deel dit bericht: