ZorgBulletin 7 mei 2020

Extra zorgmaatregelen voor astma- en COPD-patiƫnten

Nu het aantal COVID-19 patiënten afneemt, komt de reguliere zorg geleidelijk aan weer op gang. Wat betekent dit voor de begeleiding van patiënten met astma en COPD in de huisartspraktijk? Patiënten met genoemde longziekten lijken een hoger risico te lopen op een ernstiger COVID-19 infectie. Daarom is het goed om aanvullende maatregelen te nemen bij het hervatten van de reguliere zorg. Het CAHAG heeft onlangs een richtlijn hiervoor opgesteld. Deze richtlijn geeft praktische adviezen over spirometrie, voor controle van patiënten met astma en COPD en helpt om te bepalen wie op het spreekuur mag/kan komen. 

Kort samengevat geeft de richtlijn onderstaande adviezen:
  • voor genoemde patiënten is het belangrijk om contact te hebben met huisarts of POH. Telefonisch kan beoordeeld worden welke patiënten gezien kunnen worden in de praktijk. Astma en COPD-patiënten met extra kwetsbaarheid worden vooralsnog zoveel mogelijk telefonisch gemonitord. Denk hierbij aan patiënten die mogelijk besmet zijn geweest met COVID-19, niet goed gecontroleerd zijn of bij ernstig astma, verhoogde ziektelast bij COPD, ouder dan 70 jaar, comorbiditeit en rokers,
  • patiënten die na telefonische triage op de praktijk worden gezien, krijgen de gebruikelijke controle. Alleen het verrichten van spirometrie wordt vooralsnog ontraden (zie verder),
  • spirometrie. In verband met een mogelijk verhoogd besmettingsgevaar wordt vooralsnog niet aangeraden om controle spirometrie in de eerste lijn uit te voeren.
Klik hier voor de volledige richtlijn.
Bron: CAHAG.

Deel dit bericht: